8. Sınıf (LGS) 1. ve 2. dönem konuları

Özel Ders – Butik Eğitim – Eğitim Koçluğu

YKS ve LGS sınavları için bire bir çözümler hemen arayın 0541 574 4496

Türkçe

1.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

 • Fiilimsiler
 • Sözcükte Anlam
 • Söz Gruplarında Anlam
 • Deyimler ve Atasözleri
 • Cümlenin Öğeleri
 • Söz Sanatları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Cümlede Anlam
 • Metin Türleri
 • Cümle Türleri

2. Dönem Türkçe Ders Konuları

 • Parçada Anlam Konusu
 • Fiilde Çatı Konusu
 • Cümlede Anlam Konusu
 • Görsel Okuma Konusu
 • Yazım Kuralları Konusu
 • Noktalama İşaretleri Konusu
 • Anlatım Bozuklukları Konus

Matematik

1.Dönem 8.Sınıf Matematik Konuları

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

2. Dönem Matematik Ders Konuları

 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Geometrik Cisimler

Fen Bilimleri

1.Dönem 8.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri

8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji

8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar

 • Basınç

8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar
 • Maddenin Isı ile Etkileşimi
 • Türkiye^de Kimya Endüstrisi

2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

 • Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
 • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
 • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

İnkılap Tarihi

1.Dönem 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Konuları

 • Bir Kahraman Doğuyor
  • 8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
  • 8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatında hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • 8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
  • 8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • 8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • 8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
  • 8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • 8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • 8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
  • 8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
  • 8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
  • Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm 8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • 8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar
  • 8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
  • 8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekâlif‐i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • 8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • 8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
  • 8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sana ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir

2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

 • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  • 8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Demokratikleşme Çabaları
  • 8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • 8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
  • 8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • 8.4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi
 • Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
  • 8.4.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
  • 8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.
  • 8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
  • 8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
  • 8.5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.
  • 8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar.
  • 8.6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.
 • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • 8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
  • 8.7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
  • 8.7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder.
  • İTA.8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.

İngilizce

1.Dönem 8.Sınıf İngilizce Konuları

8.1 Friendship
8.2 Teen Life
8.3 In The Kitchen
8.4 On The Phone
8.5 The Internet

2. Dönem İngilizce Ders Konuları

 • Adventures Konusu
 • Tourism Konusu
 • Chores Konusu
 • Science Konusu
 • Natural Forces Konusu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.Dönem 8.Sınıf Din Kültürü Konuları

8.1 KADER İNANCI

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

8.2 ZEKÂT VE SADAKA

 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

8.3 DİN VE HAYAT

 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi

2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

 • Hz. Muhammed’in Örnekliği Konusu
 • Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu