8. Sınıf (LGS) 1. ve 2. dönem konuları

Özel Ders – Eğitim Koçluğu

YKS ve LGS sınavları için bire bir çözümler hemen arayın 0541 574 4496

Türkçe

1.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

 • Fiilimsiler
 • Sözcükte Anlam
 • Söz Gruplarında Anlam
 • Deyimler ve Atasözleri
 • Cümlenin Öğeleri
 • Söz Sanatları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Cümlede Anlam
 • Metin Türleri
 • Cümle Türleri

2. Dönem Türkçe Ders Konuları

 • Parçada Anlam Konusu
 • Fiilde Çatı Konusu
 • Cümlede Anlam Konusu
 • Görsel Okuma Konusu
 • Yazım Kuralları Konusu
 • Noktalama İşaretleri Konusu
 • Anlatım Bozuklukları Konus

Matematik

1.Dönem 8.Sınıf Matematik Konuları

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

2. Dönem Matematik Ders Konuları

 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Geometrik Cisimler

Fen Bilimleri

1.Dönem 8.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri

8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji

8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar

 • Basınç

8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar
 • Maddenin Isı ile Etkileşimi
 • Türkiye^de Kimya Endüstrisi

2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

8.5 Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

 • Basit Makineler

8.6 Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Enerji Dönüşümleri
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kalkınma

8.7 Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenm
 • Elektrik Yüklü Cisimler
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

İnkılap Tarihi

1.Dönem 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Konuları

 • Bir Kahraman Doğuyor
  • 8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
  • 8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatında hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • 8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
  • 8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • 8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • 8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
  • 8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • 8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • 8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
  • 8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
  • 8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
  • Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm 8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • 8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar
  • 8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
  • 8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekâlif‐i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • 8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • 8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
  • 8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sana ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir

2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

 • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  • 8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Demokratikleşme Çabaları
  • 8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • 8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
  • 8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • 8.4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi
 • Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
  • 8.4.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
  • 8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.
  • 8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
  • 8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
  • 8.5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.
  • 8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar.
  • 8.6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.
 • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • 8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
  • 8.7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
  • 8.7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder.
  • İTA.8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.

İngilizce

1.Dönem 8.Sınıf İngilizce Konuları

1 Friendship
E8.1.L1. Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.
E8.1.SI1. Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.
E8.1.SP1. Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons.
E8.1.R1. Students will be able to understand short and simple texts about friendship.
E8.1.R2. Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails.
E8.1.W1. Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.

2 Teen Life
E8.2.L1. Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers.
E8.2.SI1. Students will be able to talk about regular activities of teenagers.
E8.2.SP1. Students will be able to express what they prefer, like and dislike.
E8.2.SP2. Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way.
E8.2.R1. Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers.
E8.2.W1. Students will be able to write a short and simple paragraph about regular activities of teenagers.

3 In The Kitchen
E8.3.L1. Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process.
E8.3.SI1. Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.
E8.3.SP1. Students will be able to give a simple description about a process.
E8.3.R1. Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process.
E8.3.R2. Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text.
E8.3.W1. Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process.

4 On The Phone
E8.4.L1. Students will be able to understand phrases and related vocabulary items.
E8.4.L2. Students will be able to follow a phone conversation.
E8.4.SI1. Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions.
E8.4.SP1. Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation.
E8.4.R1. Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary.
E8.4.W1. Students will be able to write short and simple conversations.

5 The Internet
E8.5.L1. Students will be able to understand the gist of oral texts.
E8.5.L2. Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items.
E8.5.SI1. Students will be able to talk about their Internet habits.
E8.5.SI2. Students will be able to exchange information about the Internet.
E8.5.SP1. Students will be able to make excuses, and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.
E8.5.R1. Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits.
E8.5.R2. Students will be able to find specific information about the Internet in various texts.
E8.5.W1. Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits.

2. Dönem İngilizce Ders Konuları

6 Adventures
E8.6.L1. Students will be able to follow a discussion on adventures.
E8.6.L2. Students will be able to understand the main points of simple messages.
E8.6.SI1. Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations.
E8.6.SI2. Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons.
E8.6.SP1. Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language.
E8.6.R1. Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures.
E8.6.W1. Students will be able to write a short and simple paragraph comparing two objects.

7 Tourism
E8.7.L1. Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts.
E8.7.SI1. Students will be able to exchange information about tourism.
E8.7.SI2. Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details.
E8.7.SP1. Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons.
E8.7.SP2. Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions.
E8.7.SP3. Students will be able to express their experiences about places.
E8.7.R1. Students will be able to find specific information from various texts about tourism.
E8.7.W1. Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard about their favorite tourist attraction(s).

8 Chores
E8.8.L1. Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people.
E8.8.L2. Students will be able to understand obligations, likes and dislikes in various oral texts.
E8.8.L3. Students will be able to follow topic change during factual, short talks.
E8.8.SI1. Students will be able to interact during simple, routine tasks requiring a direct exchange of information.
E8.8.SI2. Students will be able to talk about responsibilities.
E8.8.SP1. Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms.
E8.8.R1. Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities.
E8.8.W1. Students will be able to write short and simple poems/stories about their feelings and responsibilities.

9 Science
E8.9.L1. Students will be able to recognize main ideas and key information in short oral texts about science.
E8.9.SI1. Students will be able to talk about actions happening currently and in the past.
E8.9.SI2. Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements.
E8.9.SP1. Students will be able to describe actions happening currently.
E8.9.SP2. Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way.
E8.9.R1. Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past.
E8.9.R2. Students will be able to identify main ideas and supporting details in short texts about science.
E8.9.W1. Students will be able to write simple descriptions of scientific achievements in a short paragraph.

10 Natural Forces
E8.10.L1. Students will be able to identify the main points of TV news about natural forces and disasters.
E8.10.SI1. Students will be able to talk about predictions concerning future of the Earth.
E8.10.SI2. Students will be able to negotiate reasons and results to support their predictions about natural forces and disasters.
E8.10.SP1. Students will be able to express predictions concerning future of the Earth.
E8.10.SP2. Students will be able to give reasons and results to support their predictions about natural forces and disasters.
E8.10.R1. Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters.
E8.10.W1. Students will be able to write a short and simple paragraph about reasons and results of natural forces and disasters.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.Dönem 8.Sınıf Din Kültürü Konuları

8.1 KADER İNANCI

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

8.2 ZEKÂT VE SADAKA

 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

8.3 DİN VE HAYAT

 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi

2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

8.4 Hz. Muhammed’in Örnekliği Konusu

 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

8.5 Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları  
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri  
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)