IB nedir?

IB (International Baccalaureate) Programı Nedir?

 • IB programı lise ya da üniversite eğitimini anavatanından başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dahilinde yürütülmesi için oluşturulmuş uluslararası geçerliği olan bir eğitim müfredatıdır.
 • 1960 lı yıllarda İsviçre nin Cenevre şehrinde başlatılan Uluslararası Bakalorya Programı, dünyada 196 ülkede 2626 okulda, ülkemizde ise 33 lisede uygulanmaktadır. İlkokul (PYP) ve ortaokul (MYP) seviyeleri bulunmakla birlikte, IB Diploma Programı (DP) adı altında,  16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır.
 • Öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır.
 • Bu programı seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması´nı alırlar.
 • Liselerin 10.sınıfında öğrenciler bu diplomaya hazırlık yılını okumaktadırlar ve bu yıla Pre-IB yılı denmektedir. Meslek seçimlerine göre belirleyecekleri dersler yönünde IB programı için alıştırma yılıdır.
 • Yaklaşık 100 ülkede bini aşkın üniversite IB diplomasını kabul etmektedir. IB diploması sahibi öğrencilere ülkemizde birçok vakıf üniversitesi ve özel üniversite; IB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vermekte, yatay geçiş hakkı tanımakta ve bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır.
 • Üniversite eğitimi yurt dışında devam ettirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği bir eğitim öğretim programıdır.
 • IB okula takviye veya sınavlara hazırlık hedef odaklı özel ders açıklaması için tıklayın 
 • Ayrıntılı bilgi için IB (International Baccalaureate) IBO

Özel Ders – Eğitim Koçluğu

YKS ve LGS sınavları için bire bir çözümler hemen arayın 0541 574 4496

DERS PROGRAMI

IB diploma programı adayı, altı farklı ders grubundan birere tane ders seçmek zorundadır:
 1. Grup : Dil A1 – Öğrencinin en başarılı olduğu dilde, genellikle de anadilinde olmak üzere edebiyat çalışmaları yapılır.
 2. Grup: Dil A2 – İkinci bir dilde çok yetkin öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersi.
 3. Grup: Bireyler ve Toplumlar -İşletme ve Yönetim, Ekonomi, ITGS, Felsefe ve Psikoloji.
 4. Grup: Doğa Bilimleri – Biyoloji, Kimya, Fizik.
 5. Grup: Matematik – Matematik (İleri Düzey), Matematiksel Yöntemler (Standart Düzey).
 6. Grup: Seçmeliler – Öğrenciler ilk beş gruptan herhangi bir dersi seçebilecekleri gibi, okul müfredat programına göre özel onay almış bir ders de seçebilirler.
Türkiye´de, Anadil ve Sosyal Bilimler dersleri Türkçe, diğer dersler ise İngilizce olarak uygulanır.
IB Diploma Programına kayıtlı öğrenciler, bu 6  alandan seçtiklerin derslerin yanında:
 1. BİTİRME TEZİ (EXTENDED ESSAY/EE)

IB Diploma Programı´nın önemli bir parçası olan Bitirme Tezi, öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konunun; program dahilinde ilgi duyduğu bir konu üzerinde yoğunlaşarak ve okuldan bir danışman öğretmen gözetiminde hazırladığı en az 4000 sözcükten oluşan bir kompozisyondur. Bu rakam, dipnotları ve kaynakçayı içermemektedir.

     2. BİLGİ KURAMI (THEORY OF KNOWLEDGE/TOK):

IB Diploma Programı´nın önemli bir parçası olan Bitirme Tezi, öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konunun; program dahilinde ilgi duyduğu bir konu üzerinde yoğunlaşarak ve okuldan bir danışman öğretmen gözetiminde hazırladığı en az 4000 sözcükten oluşan bir kompozisyondur. Bu rakam, dipnotları ve kaynakçayı içermemektedir.

Bilgi Kuramı dersinde bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliği incelenir. Öğrenci bu derste bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir. Bu ders, IB Diploma Programı´na özgü bir derstir ve iki yıllık müfredat programına yayılacak şekilde en az 100 saat çalışılmalıdır.

  3. YARATICILIK, ETKİNLİK, HİZMET (CREATIVITY, ACTION, SERVICE/CAS)
IB felsefesinin temelinde, “bireyin bir bütün olarak eğitimi” görüşü var olduğu için, her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde 150 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır. TOK, CAS ve EE alanlarında gerekli çalışmanın yapılmaması durumunda, öğrenci diploma almaya hak kazanamaz.

Evde özel ders ;

İstanbul  Anadolu Yakasında evde özel ders ;

İstanbul Anadolu yakası; Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Pendik, Kartal, Beykoz, ÇekmeköyÜmraniye, Erenköy evinizde özel ders veriyoruz.

Eğitim Danışmanlık ve Özel ders

Yurt dışı ve yurt içi eğitim danışmanlığı ve eğitim koçluğu.
Adres: Yenişehir Mah. Kurtköy Pendik/İstanbul

Eğitim Danışmanlığı Verdiğimiz Sınavlar