TYT Nedir?

Özel Ders – Eğitim Koçluğu

YKS ve LGS sınavları için bire bir çözümler hemen arayın 0541 574 4496

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavıdır. İki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumu TYT (TEMEL YETERLİLİK TESTİ) denilmektedir. TYT hazırlık için bire bir veya 2-3 kişilik grup ile özel ders tıklayın.

Temel Yeterlilik Testi (TYT sınavı)

 • 9 ve 10 sınıf Türkçe, Tarih, Coğrafya,Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden tüm konuları içermektedir.
 • 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liseye geçiş sınavına LGS ileTYT sınavı seviyeleri bir birine çok yakındır. LGS iyi hazırlanan bir öğrenci aynı zamanda TYT için güçlü bir alt yapı oluşturmuş olur.
 • Diğer bir ifade ile eğer 8. sınıfa iken sınavlara iyi hazırlanan biri için TYT zorlayıcı olmayacaktır.
 • Bu sınavın sonucuna göre adayın TYT puanı hesaplanır.
 • YKS’ye giren bütün adayların TYT’ye girmeleri zorunludur.
 • TYT’den 150 puan barajı altında alan adaylar ön lisans veya lisans programlarına tercih yapamayacaklardır.
 • Lisans programı tercih edebilmek için herhangi bir puan alanından 180 puan barajını geçmek gerekmektedir.
 • TYT puanı 200 puan ve üzerinde olan adaylar isteğe göre bir sonraki yıl da bu puanı kullanabilirler.
 • 120 soru ve 135 dakikadır.
 • Zamana karşı bir yarıştır.  Ortalama soru başına süre 1,25 dakikadır.

TYT soru dağılımı:

 •  40 soru Türkçe
 • 40 soru Temel Matematik
 • 20 soru Sosyal Bilimler (Tarih – 5 soru, Coğrafya  – 5 soru, Felsefe Grubu- 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi- 5  soru)
 • 20 soru Fen Bilimleri (Fizik- 7 soru, Kimya- 7 soru, Biyoloji- 6 soru) oluşmaktadır.

TYT Türkçe Konuları:

 • Sözcük Anlamı, Cümle Anlamı, Paragraf, Anlatım Bozukluğu, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Dil Bilgisi, Deyim Ve Atasözleri, Ses Olayı

TYT Matematik Konuları:

 • Sayılar, Sayı Basamakları, Bölme ve Bölünebilme, OBEB-OKEK, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran Orantı, Denklem Çözme, Problemler, Kümeler, Fonksiyonlar, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık, İstatistik, 2. Dereceden Denklemler, Karmaşık Sayılar, Parabol, Polinomlar

TYT Fizik Konuları:

 • Kuvvet – Vektör, Kuvvet – Vektör – Denge, Paralel Kuvvetlerin Dengesi, Ağırlık Merkezi, Basit Makineler
  Madde Ve Özellikleri, Teraziler, Kaldırma Kuvveti, Kati Basıncı, Sıvı Basıncı, Gaz Basıncı, Isı Sıcaklık,Genleşme, Doğrusal Hareket, Dinamik, Iş – Enerji, Durgun Elektrik, Elektrik Akimi, Lamba Ve Parlaklık, Mıknatıs, Transformatör, Gölge, Düzlem Ayna, Küresel Ayna, Kırılma, Mercekler, Renk, Dalgalar Ve Ses

TYT Kimya Konuları:

 • Kimya Bilimi, Atom ve Yapısı, Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Asitler-Bazlaar ve Tuzlar, Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Kimyanın Temel Yasaları, Maddenin Halleri, Karışımlar, Endüstride ve Canlılarda Enerji, Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji Konuları:

 • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler, Organik Bileşikler, Hücre, Madde Geçişleri, DNA-RNA, Protein Sentezi
  Enzimler, Canlıların Sınıflandırılması, Ekoloji, Hücre Bölünmeleri, Eşeysiz-Eşeyli Üreme, İnsanda üreme ve Gelişme, Mendel Genetiği, Kan Grupları, Cinsiyete Bağlı Kalıtım

TYT Tarih Konuları:

 • Tarih Bilimine Giriş, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Türk-İslam , Devletleri(10-13. yüzyıllar), Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar), Beylikten Devlete(1300-1453), Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600), Yeniçağ Avrupası(1453-1789), Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Arayış Yılları(17. yüzyıl), 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, Yakınçağ Avrupası(1789….), En Uzun Yüzyıl(1800-1922), 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşında Cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Türk Dış Politikası

TYT Coğrafya Konuları:

 • Coğrafyanın Bölümleri, Paralel-Meridyen Özellikleri, Dünyanın Şekli Ve Hareketleri, Harita Bilgisi, İklim Bilgisi, Yerin Şekillenmesi, Nüfus Ve Yerleşme, Ulaşım Yolları, Ekonomik Faaliyetler, Ortak Payda: Bölge, Doğal Afetler

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları:

 • Kuran ve Yorumu, Zekat, Hz. Muhammed’in Hayatı, İslam Düşüncesinde Yorumlar, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar, Hazreti Muhammed, İslam Düşüncesinde Tasavvuf, Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları, Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

TYT Felsefe Konuları:

 • Felsefe’nin Konusu: Felsefenin tanımı, Bilgelik, Felsefenin anlamı, Felsefenin soruları, Felsefi düşüncenin nitelikleri, Hayatın anlamlandırılması.
  Bilgi Felsefesi: Bilgi türleri, Doğruluk ve gerçeklik, Bilginin doğruluk ölçütleri, Felsefenin bilgiye bakışı, Bilgi felsefesinin problemleri, Bilginin mümkünlüğü, Bilginin kaynağı
  Varlık Felsefesi: Varlık felsefesinin konusu, Varlıkla ilgili temel sorular, Varlığın niceliği ve temel niteliği , Çağdaş varlık görüşleri
  Ahlak Felsefesi: Ahlak felsefesinin konusu, İyi ve kötü kavramları, Erdem ve yaşam ilişkisi, Özgürlüğün anlamı, Ahlaki eylemin amacı, Evrensel ahlaki ilkeler
  Sanat Felsefesi: Sanat felsefesinin konusu, Güzellik kavramı, Güzelliğin kaynağı, Sanat eserlerinin nitelikleri, Sanata ve sanatçıya etki eden unsurlar
  Din Felsefesi: Din felsefesinin konusu
  Siyaset Felsefesi: Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığı, Toplumun düzenine ilişkin görüşler
  Bilim Felsefesi: Bilime felsefesinin konusu, Felsefe ve bilim ilişkisi, Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi, Bilim felsefesi yaklaşımları, Bilimsel yöntem

TYT Çıkmış Sorular ve Geçmiş Yıllar Sınav kitapçıkları

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı