Unutma Eğrisi ve YKS Konu Tekrarları

Unutma Eğrisi Nedir?

Unutma eğrisi (The forgeting curve)bellekte tutmanın zamanla azalması varsayımıdır. Bu eğri bilginin tutulmasına yönelik girişim yoksa nasıl yok olacağını gösterir(1). Hafızanın gücü bununla ilgili bir kavramdır ve belleğin beyindeki sağlamlığı ifade eder. Daha güçlü hafıza, bir kişinin daha uzun süre hatırlaması demektir. Unutma eğrisinin tipik grafiği insanların öğrenilen malzemeyi tekrar etmezlerse yeni öğrendikleri bilgileri günler içinde nasıl unuttuklarını gösterir. Unutma eğrisi yedi çeşit bellek kaybından birisi olan geçiciliği doğrular. Bu da unutmanın zaman geçtikçe gerçekleşmesidir(2). Alman psikolog Hermann Ebbinghaus unutmanın üstel doğasına yönelik olan bu varsayımı 1885 yılında yapmış olduğu deneysel hafıza çalışmaları sonucunda keşfetmiştir.

 

Pomodoro Tekniği ile YKS Çalışması yazımızı okudun mu? Merak ediyorsan tıkla.

 

YKS Konu Tekrarları Nasıl Yapılmalı?

Unutma eğrisi teorisine göre normal hafıza gücüne sahip bir insan beyninde öğrenilen bir bilginin;

 • 20dk sonrasında %40,
 • 1 saat sonrasında %50,
 • 24 saat sonrasında %60,
 • 6 gün sonunda %70,
 • 1 ay sonunda %80 unutulmaktır.

Gerçek bilgelik, bilmediğimiz şeyleri bilmediğimizi bilmektir. (Sokrates)

İnsan hafızası unutkanlık hastasıdır. Bu nedenle aynı konu belli aralıklarla tekrar edilmeli. Konu tekrarı yapabilmek bir başarıdır.

Doğru zamanlarda yapılacak 3 tekrar ile %80 üzeri öğrenme veya %20 altında unutma sağlayabilirsiniz.

İlk öğrenme 80 dk çalışma

 • 20dk her hangi bir dersten konu çalışın ve özet not çıkarın.
 • 5dk ara verip çıkardığınız notlarla 5dk tekrar edin. (%40 unutmayı engellediniz yeniden %100 oldu )
 • Konun pekişmesi için 40dk soru çözün bu arada konu özetleri yanınızda olsun sorularda vurgulanan önemli noktaları özete ekleyin.
 • 10dk ara verin konu özet notlarınızı 10dk tekrar edin (%50 unutmayı engellediniz yeniden %100 oldu ).
 • Özet yazarken ‘Çivi’ kelimeleri kullanın. Tekniğin amacı, öğrenilen bir şeyi, bir başkasına çivilemektir. Böylece çiviyi düşündüğünüzde, otomatik olarak diğer şeyi hatırlarsınız. Örnek kimya da AÇEMİ periyodik özellikleri hatırlamanız için bir çividir.

1. tekrar 50dk çalışma

 • Bir gün sonra konu özet notlarınızı 10dk tekrar edip 40dk soru çözün özetler kapalı olsun. (%60 unutmayı engellediniz yeniden %100 oldu)

2. tekrar 50dk çalışma

 • Bir hafta sonra 10dk konu özet notlarınızı tekrar edip 40dk soru çözün özetler kapalı olsun. (%70 unutmayı engellediniz yeniden %100 oldu)

3. tekrar 50dk çalışma

 • Bir ay sonra 10dk konu özet notlarınızı tekrar edip 40dk soru çözün özetler kapalı olsun. (%70 unutmayı engellediniz yeniden %100 oldu)

Kaynakça

1- “Memory: A Contribution to Experimental Psychology — Ebbinghaus (1885/1913)”.

2-Schacter, Daniel L (2001). The seven sins of memory: how the mind forgets and remembers. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0-618-21919-6.